Bed and Breakfast ijsselmeer

Bed and Breakfast aan het IJsselmeer

Aan het IJsselmeer zijn diverse Bed and Breakfast te vinden.

Rondom het IJsselmeer liggen diverse leuke vissersdorpen en havensteden. Het is niet moeilijk een bed and breakfast naar wens te vinden. Volop genieten van de watersport, de natuur en ook de rust welke u vindt rondom of op het IJsselmeer. er zijn ook een aantal bijzondere bed and breakfast gelegenheden langs of op het IJsselmeer U kunt verblijven in een vuurtoren, op een antiek schip, in een reddingsboot.

 

Slapen in een bed and breakfast en een dagje uit in Urk
Urk is een voormalig eiland dat ongeveer 20 km van Lelystad en 15 km van Emmeloord aan de rand van de Noordoostpolder ligt. Hoewel Urk nu aan de dijk van de polder ligt en het grotendeels omgeven is door land, heeft het nog steeds het karakter van een eiland. U bent volgens de bewoners dan ook niet in Urk maar op Urk. Als u op Urk bent moet u zeker de historische dorpskern en de havens zien.

Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs € 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

De havens en de visafslag op Urk
Als u in Urk bent moet u zeker de havens bezoeken. Er is een jachthaven en een vissershaven. Hoewel Urk niet meer aan zee ligt heeft het wel de grootste vissersvloot van Nederland. De vissersvloot ligt van Urk ligt echter niet in de haven van Urk. De schepen die u in de haven van Urk ziet zijn alleen IJsselmeerkotters. De grote schepen kunnen Urk maar moeilijk bereiken en liggen in bijvoorbeeld de haven van Harlingen.

Een overzicht van
Bed&Breakfast op de Waddeneilanden

 


Het IJsselmeer (Fries: Iselmar) is het meer dat ontstond door afdamming van een deel van de Zuiderzee met de Afsluitdijk (gereed in 1932). Het andere deel van de vroegere Zuiderzee is nu deel van de Waddenzee. Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland. Het heeft een oppervlakte van 1100 km². Het diepste punt bevindt zich voor de kust van Lelystad (9,5 meter beneden NAP)

Het water wordt naar de Waddenzee geloosd door twee spuicomplexen, de Stevinsluizen bij Den Oever (Noord-Holland) en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dat spuien gebeurt bij eb, dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het IJsselmeer.
Een andere functie is om de omliggende gebieden te voorzien van zoet water; zo wordt bij Lemmer water ingelaten, om Friesland en Groningen te voorzien van zoet water. Ook wordt water gebruikt voor de drinkwatervoorziening zoals bij Andijk.
In de zomer staat water van het IJsselmeer 20 centimeter hoger. Het zomerpeil wordt op 0,20m onder NAP gehouden, het winterpeil op 0,40m onder NAP. In de zomer, wanneer de rivieren weinig water aanvoeren, maar wanneer er tegelijkertijd veel zoet water nodig is voor het doorspoelen van kanalen en het tegengaan van verzilting in de polders in heel NW-Nederland, wordt voor een relatief hoog waterpeil in het IJsselmeer gezorgd. Hiervoor is de IJssel verdiept en zijn drie stuwcomplexen geplaatst in de Nederrijn.


De Zuiderzeewerken waren een project waarmee de Zuiderzee werd afgesloten tot IJsselmeer en deels werd ingepolderd. Ze behoren tot de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd. Van de publicatie van het plan van Cornelis Lely in 1891 tot aan de voltooiing van de dijk Enkhuizen – Lelystad in 1975 hebben de werken meer dan driekwart eeuw in beslag genomen. Niet uit te sluiten valt dat de werken in de toekomst nog een vervolg krijgen.

Bed and breakfast in Schokland
Schokland is een dorp en voormalig eiland in de Noordoostpolder, Nederlandse provincie Flevoland, dat in 1859 om veiligheidsredenen ontruimd werd. De gemeente Schokland werd per 10 juli 1859 opgeheven en bij de gemeente Kampen gevoegd. Tot 1932 lag het als eiland in de Zuiderzee, na de voltooiing van de Afsluitdijk in het IJsselmeer. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt het deel uit van het vasteland.
Schokland wordt beheerd door Stichting Het Flevolandschap. Op Schokland bevindt zich een museum. Jaarlijks bezoeken ongeveer 40.000 mensen het voormalige eiland. In het Schokkerbos ligt "de Gesteentetuin" met bezoekerscentrum, waar veel aandacht aan de geologie wordt besteed.

Bewoning

Schokland is één eiland, toch wordt er tot aan het begin van de 19e eeuw gesproken van de eilanden Emmeloord en Ens. Het noordelijke Emmeloord behoort in de Middeleeuwen tot de heren van Kuinre die het eiland gebruikten als uitvalsbasis voor hun rooftochten. Ze sloegen er zelfs hun eigen munten. Na lange tijd privébezit geweest te zijn, kocht de stad Amsterdam Emmeloord in 1660. Kerkelijk hoorde het onder het aartsdiakonaat van Deventer. Naar dit dorp is de huidige plaats Emmeloord genoemd, die enkele kilometers noordelijker ligt.
Op het zuidelijke deel lagen twee dorpjes op terpen: Middelbuurt (of Molenbuurt) en Zuidert (Zuiderbuurt), en dan de Zuidpunt met zijn kerkhof en lichtbaken. Deze dorpjes hoorden bij de provincie Overijssel, en werden tezamen Ens genoemd. De benaming Ens is levend gehouden in het dorp Ens ten zuidoosten van het huidige Emmeloord. Deze naam komt waarschijnlijk van "Endesea" wat eendenzee zou betekenen. De benaming Zuidert ziet men terug in een woonwijk in Emmeloord-zuid genaamd, "De Zuidert".
Pas in de Franse tijd, in 1806, werden de twee delen van het eiland een bestuurlijk geheel onder de naam Schokland. Het woord Schokland kwam wel al eerder voor, waarschijnlijk is het afgeleid van ‘schokke’, een rietplag of gedroogd stuk koemest dat als brandstof diende. Omdat schokken werden beschouwd als turf voor de armen, zal de naam spottend bedoeld zijn.
De jarenlange tweedeling van het eiland heeft ook gezorgd voor religieuze verschillen. Na de reformatie gaat het zuidelijke Overijsselse deel van het eiland in meerderheid over op het protestantisme, terwijl het noordelijke Emmeloord haast volledig rooms-katholiek bleef. Dit is mogelijk omdat Amsterdam op religieus gebied toleranter was en weinig druk uitoefende op de bevolking om protestants te worden.
De protestanten waren bevreesd voor invloeden uit het katholieke Emmeloord en verboden hun kinderen bij katholieke families te werken of inwonen. Gemengde huwelijken, hier ‘gespikkelde huwelijken’ genoemd, zijn uit den boze. De protestanten bezoeken aanvankelijk de middeleeuwse kerk op de zuidpunt, totdat in 1717 een nieuwe kerk wordt gebouwd in Middelbuurt. De oude kerk raakt in verval en wordt later afgebroken. Op de zuidpunt blijft alleen de begraafplaats in gebruik. Vanaf de 17e eeuw stond in Emmeloord een katholieke kerk.


Enkhuizen moet je gezien hebben!
Enkhuizen, de meest sprankelende stad aan het IJsselmeer, aan drie zijden omgeven door water. Een stad waar de tijd hier en daar stilgestaan lijkt te hebben, maar tegelijkertijd een stad die een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Vele prachtige monumentale gebouwen en verdedigingswerken zijn bewaard gebleven maar op het gebied van vernieuwing blijft de stad ontwikkelen. Moderne havens met veel voorzieningen, nieuwbouwprojecten die helemaal in het historische straatbeeld passen, het is allemaal in Enkhuizen te vinden.

Musea
Wanneer u graag een museum bezoekt kunt u prima in onze stad terecht. Zo kunt u het Flessenscheepjesmuseum bezoeken, een klein museum met de grootste collectie flessenscheepjes ter wereld. Ook het Enkhuizer Almanak Museum is zeker een bezoek waard. Hier krijgt u uitleg over de oudste, nog verschijnende almanak in Nederland. Het Zuiderzeemuseum presenteert Nederlandse kunst, cultuur en erfgoed op de grens van land en water. Hier krijgen klassieke Hollandse thema’s een verrassende benadering.

Stadswandeling
Een uitstekende manier om de stad te ontdekken is door middel van een stadswandeling. U kunt kiezen voor een algemene wandeling, deze laat u de mooiste plekken van de stad zien, uit verleden en heden. Door het volgen van de gevelstenenroute komt u langs de meest bijzondere gevelstenen van de stad. De toonaangevende galeries in de stad bezoekt u aan de hand van de galerieroute.
Bron: vvv.nl

 

010 webdesign

Bed and Breakfast aan het ijsselmeer is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast op Vlieland